Brobygning og introkurser

Introduktionskurser og brobygning kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Få viden om og inspiration til, hvordan du kan arbejde med introduktion til ungdomsuddannelserne i din undervisning gennem bl.a. virtuelle forløb. Du kan også få tips til, hvordan du tilrettelægger din undervisning, så du styrker elevernes kendskab til ungdomsuddannelser og refleksioner om ungdomsuddannelsesvalg.

Forældre og andre ansvarspersoner kan med fordel henvises til Samtaler om Uddannelse, der anviser konkrete handlemuligheder for voksne, der ønsker at støtte de unges valg af uddannelse. Materialer består af artikler, en podcastserie, videoer og elevopgaver.

Du finder Samtaler om Uddannelse her på emu.dk

Byg bro til ungdomsuddannelserne