Brobygning og introkurser

Introduktionskurser og brobygning kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelse.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Få viden om og inspiration til, hvordan du kan arbejde med introduktion til ungdomsuddannelserne i din undervisning gennem blandt andet virtuelle forløb. Du kan også få tips til, hvordan du tilrettelægger din undervisning, så du styrker elevernes kendskab til ungdomsuddannelser og refleksioner om ungdomsuddannelsesvalg.

 

Samtaler om uddannelse

Lærere og vejledere kan med fordel henvise til materialer fra projektet Ditbarnsfremtid, der anviser konkrete handlemuligheder for voksne, som ønsker at støtte de unges valg af uddannelse. Materialet består af artikler, en podcastserie, videoer og elevopgaver.

Du finder materialer fra Ditbarnsfremtid her på emu.dk

Byg bro til ungdomsuddannelserne