Systemtænkning i vedvarende energi

Temapakker om blandt andet vedvarende energi formidler ny naturvidenskabelig forskning og giver faglig inspiration til kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud, som forskere på danske universiteter står for, og inspiration til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning med udgangspunkt i forskningen. 

Se inspirationsvideo om brug af materialerne i kompetenceorienteret naturfagsundervisning her.

 

Temapakkernes indhold

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

Katalogforsider til 1.-9. klasse til temaet Systemtænkning i vedvarende energi
© Børne- og Undervisningsministeriet

Katalogerne lægger op til en praksisorienteret undervisning, hvor eleverne arbejder undersøgende og relaterer naturvidenskabelige spørgsmål til autentiske problemstillinger fra deres egen hverdag.  

Få en smagsprøve på forskerfilmen her og find hele temapakken nederst på siden.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Find magasin, film og inspirationskataloger og vidensnotat her