Artikel

Systemtænkning i vedvarende energi

Dette er en ud af ti temapakker med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag i grundskolen. Professor Brian Vad Mathiesens forskning ved Aalborg Universitet i energiplanlægning er omdrejningspunktet. 

Fra overforbrug til viden om vedvarende energikilder

Når verdens befolkning forbruger mere og mere energi, er det nødvendigt at begrænse klimaforandringerne ved at omlægge energiproduktionen til vedvarende energikilder, der ikke slipper op. Brian Vad Mathiesens forskning kan motivere eleverne til at lære om denne vigtige omstilling. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Smart energiplanlægning skal stoppe CO2-udledning

I 2030 skal udledningen af CO2 i Danmark være reduceret med 70 procent, og i 2050 skal det være helt slut med at udlede drivhusgasser. Det er politisk vedtaget, og der skal tænkes nyt om samfundets energikilder, hvis beslutningen skal blive til virkelighed. 

Et bud på nytænkning er Smart Energy Systems. Begrebet dækker over et omkostningseffektivt, bæredygtigt og sikkert energisystem, hvor vedvarende energiproduktion, infrastrukturer og energiforbrug er integreret og koordineret. Det skal skabe mere effektive, fleksible og grønne energiløsninger som for eksempel bæredygtige brændstoffer, der kan holde flyene i luften, bilerne på vejene og skibene på havet - uden at udlede CO2. 

Der er i dag særligt fokus på, hvordan vedvarende, rigelig og billig elproduktion fra vind og sol kan kanaliseres til andre sektorer - eksempelvis til produktion af bæredygtigt brændstof i transportsektoren. Vind- og solenergi kan levere den nødvendige energi langt de fleste steder i verden til en pris, der kan konkurrere med fossile energikilder.  

Det store spørgsmål, der endnu mangler at blive besvaret, er, hvordan energien kan lagres. Det kræver forskning med kreativitet og nysgerrighed at finde svar på, og det kan eleverne tage del i og opleve i de undersøgelser, der præsenteres i temaets inspirationskataloger. 

 

Inspirationsmateriale gør vedvarende energi nærværende 

Selv om ’systemtænkning i vedvarende energi’ kan lyde abstrakt, har det potentiale til at betage elever i grundskolen. De nye smarte energisystemer åbner nemlig op for undren og store spørgsmål, og det er netop det, de seks inspirationskataloger skal hjælpe naturfagslærerne med at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden som for eksempel hjemmet, det lokale rådhus eller en app på telefonen og fokuserer på emner som vindmølleelektricitet, energibesparelse, electrofuels og fremtidsbyer. 

Inspirationskatalogerne findes nederst på siden og har fokus på: 

Katalogforsider til 1.-9. klasse til temaet Systemtænkning i vedvarende energi
© Børne- og Undervisningsministeriet
 • Elektricitet i vores hverdag 
  (1.-2. klasse) 

 • Vind- og solenergi 
  (3.-4. klasse) 

 • Spar på energien
  (5.-6. klasse) 

 • Transport og fremtiden 
  (7. klasse) 

 • Biobrændsel og fremtiden 
  (8. klasse) 

 • Energiforsyningen nu og i fremtiden 
  (9. klasse). 

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen. 

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om systemtænkning i vedvarende energi ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold: 

 • Forskningen i eksempelvis Smart Energy Systems kan være med til at løse planetens udfordringer med bæredygtighed. 

 • Bæredygtig udvikling skal kunne opfylde vores behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

 • Udledning af CO2 er en konsekvens af tidligere tiders og nutidens brug af fossile brændstoffer. 

 • Nye teknologier som vindmøller og selvkørende biler kan understøtte vores planets nødvendige omstilling til grøn energi. 

 

Fagdidaktisk ramme for kompetence-orienteret naturfagsundervisning

Inspirationskatalogerne er bygget op over fire trin i en fagdidaktisk ramme for kompetenceorienteret naturfagsundervisning: undersøg, tilrettelæg, gennemfør og afrund

Didaktiseringen støttes desuden af, at inspirationsmaterialerne relaterer temaet til de naturfaglige kompetenceområder modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering samt til videns- og færdighedsområderne i Fælles Mål for naturfagsundervisningen. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Læs mere om kompetenceorienteret undervisning i videnspakken, der indholder film, et vidensnotat, planlægnings- og udviklingsredskaber samt et eksemplarisk fællesfagligt forløb.

 

Naturvidenskabens ABC

Temaet om systemtænkning i vedvarende energi vedrører grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Ti af sådanne erkendelser er beskrevet i Naturvidenskabens ABC, der er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet. Særligt relevante for temaet om Systemtænkning i vedvarende energi er: 

 • Erkendelse 3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb. 

 • Erkendelse 8: Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet. 

 • Erkendelse 9: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en form til en anden. 

 

Om temapakkerne

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud fra forskere på danske universiteter og ideer til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er produceret af Rambøll Management Consulting, VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.