Artikel

Status på implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi

Læs statusnotat om implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi per november 2022.

Den nationale naturvidenskabsstrategi blev lanceret i 2018. I strategien er udpeget fem indsatsområder med dertilhørende initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturvidenskab på langs og tværs i det danske uddannelsessystem. Strategien løber fra 2018-2024.

Notatet giver status på de initiativer, der er igangsat under de fem indsatsområder efter strategiperiodens første år (2018-2020). I denne periode er en række konkrete initiativer igangsat og gennemført. Disse initiativer dækker bl.a. arbejdet med Naturvidenskabens ABC samt initiativer, der understøtter kompetenceudvikling af lærere, som du kan læse mere om her:

Læs mere om Naturvidenskabens ABC på emu.dk

Læs mere om kompetenceudviklingsindsatser for grundskolelærere

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.