Artikel

Kompetenceudvikling for naturfagslærere

Netop nu er professionshøjskolerne i gang med udvikling af digitale og praksisnære kompetenceudviklingsforløb, som skolerne kan få glæde af fra medio 2021. 

Projektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber” søsættes som et led i naturvidenskabsstrategien og består af tre spor, der har til formål at styrke lærernes faglige og didaktiske kompetencer.

 

Et af indsatsområderne i naturvidenskabsstrategien handler om at skabe fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturfagene. Som en del af dette indsatsområde introduceres "Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber", som kan bidrage til et målrettet og løbende fagligt løft af naturfagslærere i grundskolen.

 

Projektet er for alle lærere og naturfaglige teams, der ønsker at styrke udviklingen af den kompetenceorienterede naturfagsundervisning i grundskolen. Der udvikles også faglige e-læringsforløb, som er målrettet lærere, der underviser i natur/teknologi.

 

Projektets tre spor

  • Målrettede e-læringsforløb, som er gratis for alle naturfagslærere og udviklet af professionshøjskolerne i Danmark.
  • Eksemplariske undervisningsforløb, der stilles frit til rådighed for alle naturfagslærere. Undervisningsforløbene knytter an til de fire naturfaglige kompetenceområder og kan bruges direkte i undervisningen på forskellige trinforløb.
  • Praksisnære kompetenceudviklingsforløb for naturfaglige lærerteams.

 

Mulighed for gratis kompetenceudviklingsforløb

De praksisnære kompetenceudviklingsforløb i ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber” varer et halvt år og er for alle grundskolelærere i natur/teknologi samt i biologi, fysik/kemi og geografi. Deltagelse inkluderer blandt andet fire undervisningsgange, lokale sparringer og en ambassadøruddannelse.

 

Undervejs i kompetenceudviklingsforløbene arbejdes der bl.a. med naturfagsdidatik med særlig fokus på undersøgelsesbaseret undervisning samt en løbende faglig udvikling og sparring gennem deltagelse i læringsfællesskaber.

 

Forløbene udvikles og gennemføres i fællesskab af landets seks professionshøjskoler. Der justeres og tilpasses løbende i forløbene i tæt samarbejde med de deltagende skoler.

 

Kompetenceudviklingsprojektet tager sit afsæt i konklusioner fra ”Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen” (2019). Undersøgelsen peger blandt andet på et behov for styrkede kompetencer i forhold til undersøgelsesbaseret undervisning og adgang til ny forskning på det naturvidenskabelige område.

Du finder undersøgelsen på uvm.dk

 

Læs mere

Læs mere om Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber  på snliskyen.dk

Siden er opdateret 08. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.