Kompetenceorienteret naturfagsundervisning

Videnspakken kan understøtte dig og dit fagteam i at tilrettelægge og gennemføre god kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Et planlægningsredskab og inspirationsmaterialer giver konkret hjælp til praksis.

Naturfagsundervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, og at de lærer at anvende naturfaglig viden. Undervisningen skal også kvalificere elevernes omverdens­forståelse og muligheder for at tage stil­ling.

Det kræver en kompe­tenceorienteret undervisning med fokus på de fire kompetenceområder, som er bærende elementer i Fælles Mål på tværs af de fire naturfag: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

 

Videnspakkens indhold

© Børne- og Undervisningsministeriet

Videnspakken indeholder blandt andet en video og et vidensnotatet om kompetenceorienteret undervisning samt et eksemplarisk undervisningsforløb om naturlige klimaforandringer.

Videnspakken tilbyder også en overordnet fagdidaktisk ramme med et planlægningsredskab, der kan styrke arbejdet med kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.