Kompetenceorienteret naturfagsundervisning

Videnspakken på denne side kan understøtte dig og dit fagteam i at tilrettelægge og gennemføre god, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Et planlægningsredskab giver konkret hjælp til praksis.

Naturfagsundervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, og at de lærer at anvende naturfaglig viden. Undervisningen skal også kvalificere elevernes omverdens­forståelse og muligheder for at tage stil­ling.

Det kræver en kompe­tenceorienteret undervisning med fokus på de fire kompetenceområder, som er bærende elementer i Fælles Mål på tværs af de fire naturfag: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

 

Videnspakkens indhold

© Børne- og Undervisningsministeriet

Videnspakken indeholder blandt andet en video og et vidensnotatet om kompetenceorienteret undervisning samt et eksemplarisk undervisningsforløb om naturlige klimaforandringer.

Videnspakken tilbyder også en overordnet fagdidaktisk ramme med et planlægningsredskab, der kan styrke arbejdet med kompetenceorienteret naturfagsundervisning.