Artikel

Videoguide: Kom godt i gang med at anvende nye materialer til naturfag

Kort video giver en introduktion til, hvordan naturfagslærere kan undervise kompetenceorienteret med afsæt i en række temapakker om ny naturvidenskabelig forskning. Se den selv eller sammen med dit fagteam.

I kompetenceorienteret naturfagsundervisning arbejder eleverne selvstændigt med autentiske problemstillinger. Undervisningsformen har potentiale til at styrke elevernes motivation og læring i naturfag.

Filmen "Ny naturvidenskabelig viden og kompetenceorienteret naturfagsundervisning” præsenterer en række nye undervisningsmaterialer rettet mod kompetenceorienteret undervisning i naturfag.

Filmen præsenterer konkrete forslag til, hvordan du kan bruge de nye materialer i praksis og sætter blandt andet fokus på:

  • Hvad kompetenceorienteret naturfagsundervisning er, og hvor du kan læse mere om det.
  • Hvordan I som fagteam kan bruge materialerne til at tilrettelægge undervisningen, så flere klassetrin undervises i samme tema.
  • Hvordan du kan lade dig inspirere af materialerne og tilpasse undervisningen til netop det klassetrin, du underviser på.

 

Film: Ny naturvidenskabelig viden og kompetenceorienteret naturfagsundervisning:

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

De nye materialer er udviklet som led i den nationale naturvidenskabsstrategi. De er et godt afsæt for at sætte fokus på udviklingen af kompetenceorienteret naturfagsundervisning, eksempelvis i et fagteam. Materialerne omfatter blandt andet en videnspakke, der formidler viden om kompetenceorienteret naturfagsundervisning  samt 10 temapakker.

Temapakkerne præsenterer ny naturvidenskabelig forskning i en video og et temamagasin og giver inspiration til didaktisering af aktuelle temaer fra 1.-9. klasse.

 

Materialer fra naturvidenskabsstrategien på emu.dk

Viden Om kompetenceorienteret naturfagsundervisning

Naturvidenskabens ABC

 

Temapakker

Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Systemtænkning i vedvarende energi

Bæredygtigt bygningsdesign og boformer

Mørkt stof

 

Kommende temapakker

  • Gener, molekyler og menneskets udvikling
  • Klodens biodiversitet
  • Det superteknologiske samfund
  • Sundhed og epidemologi
  • Ferskvand og levevilkår
  • Jorden set fra rummet.

 

Siden er opdateret 19. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.