Artikel

Om Naturvidenskabsstrategien

Den nationale naturvidenskabsstrategi skal sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet endnu dygtigere lærere, forsøg med et helt nyt fag og styrket talentudvikling.

Undervisningen i naturfagene er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet grundskolen, men er også relevante for ungdomsuddannelserne.

Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet endnu dygtigere lærere, forsøg med teknologiforståelse som nyt fag og faglighed og udvikling af faglige og didaktiske inspirationsmaterialer og undervisningsforløb, som lærerne kan bruge i praksis.

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

 

De fem indsatsområder

 

1. Styrket motivation og faglig fortælling

En ekspertgruppe har udarbejdet ”Naturvidenskabens ABC”. Den skal understøtte lærerne i at styrke elevernes motivation og nysgerrighed gennem store naturvidenskabelige fortællinger. En arbejdsgruppe udvikler progressionsbeskrivelser til Naturvidenskabens ABC. Børne- og Undervisningsministeriet udvikler i samarbejde med det nationale naturfagscenter Astra inspirationsmaterialer og undervisningsforløb, som bliver tilgængeligt i slutningen af 2020 og i 2021.

Læs Naturvidenskabens ABC her.

Læs mere om progressionsbeskrivelser til Naturvidenskabens ABC her.

Læs mere om inspirationsmaterialer til Naturvidenskabens ABC her.

 

2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere

E-læringsforløb og videnspakker med formidling af naturfaglig og naturfagsdidaktisk forskning skal være med til at styrke lærernes kompetencer inden for naturfagene. En ny kandidatuddannelse målrettet folkeskolelærere, der underviser inden for naturfagene, er også på udviklet som led i implementeringen af naturvidenskabsstrategien..

Læs mere om den nye kandidatuddannelse for naturfagslærere her.

 

3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Et forsøg med teknologiforståelse som nyt fag i folkeskolen er i gang på 45 danske folkeskoler. Børne- og Undervisningsministeriet arbejder også med at styrke de digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi.

Læs mere om forsøgsprogram med teknologiforståelse her.

Læs mere om forsøgsprøver i biologi, fysik/kemi og geografi her. 

 

4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder

Olympiadepuljen er blevet styrket i strategiperioden, så flere børn og unge kan udvikle deres interesse og talent i de naturvidenskabelige fag. Der udvikles også en videnspakke, der skal understøtte lærerene i grundskolen og gymnasiet i planlægningen af en differentieret undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Interaktive laboratorier skal frem mod 2021 udvikles og udbredes som et redskab, der giver mulighed for interaktive simuleringer og visualiseringer i undervisningen.

Læs mere om interaktive laboratorier her.

 

5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Lokale initiativer er vigtige for, at den overordnede målsætning kan indfris. Astra, etablerer og driver en række netværk for naturfagsvejledere og koordinatorer.

Overblik over møder finder du her.

 

Den nationale naturvidenskabsstrategi blev lanceret i 2018 af den daværende VLAK-regering. Med "Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole" fra januar 2019 tilsluttede aftalepartierne sig initiativerne i naturvidenskabsstrategien, herunder udarbejdelsen af Naturvidenskabens ABC. Arbejdet med implementeringen af strategien er fortsat efter regeringsskiftet i 2019.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.