Artikel

Forsøg med de skriftlige prøver i naturfagene

Et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i naturfagene er  igangsat.

Formålet er at teste et prøveformat, der både prøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver i naturfagenes kompetenceområder. Forsøget gennemføres som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Forsøget med de skriftlige prøver gennemføres i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvar og for at anvende simuleringer.

Alle prøveafholdende skoler har mulighed for at melde sig til at deltage i forsøget. 75 skoler har forhåndstilmeldt sig og har allerede deltaget i en pilotafprøvning.

 

Kort om forsøgsprøverne

De væsentligste nye elementer, der indgår i forsøgsprøverne, er:

 

• Anvendelse af simuleringer

• Mulighed for at angive korte tekstsvar

 

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af to dele: Del A vil ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvar. Ved disse opgaver indgår naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver i naturfagene og vil vare ca. 90 minutter.

Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at prøve eleverne i kompetencemålene og de faglige områder inden for færdigheds- og vidensområderne for hhv. biologi, geografi og fysik/kemi, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Da forsøgsprøverne indeholder opgaver, der skal besvares med elevers selvstændige formuleringer, vil prøvens del B blive bedømt af et statsligt beskikket censorkorps. Eleverne vil få en samlet karakter for del A og del B.

 

Læs mere om forsøgsprøverne i naturfag på UVM.dk