Perspektivering

Perspektiveringskompetence er karakteriseret ved at kunne afdække, skabe og eksplicitere sammenhænge inden for det enkelte naturfag og med andre fag. 

Det kan også være sammenhænge til elevernes hverdag, naturen, teknologi og det samfund, som de lever i og uddannes til. Perspektivering er også forståelse for naturvidenskabens udvikling, dens historie og kulturelle betydning. En elev med perspektiveringskompetence vil kunne forbinde naturfaglig viden til sin egen hverdag og nære omverden. Eleven vil også kunne bruge sin naturfaglige viden til at belyse og forholde sig til samfundsmæssige problemstillinger med et naturfagligt indhold.

Læs mere om kompetenceområdet perspektivering i Faghæftet for natur/teknologi.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Forløb