Modellering

Modelleringskompetence er karakteriseret ved, at eleven kan arbejde med modeller og modellering både som produkt og proces.

Kompetenceområdet modellering omhandler evnen til at kunne reducere kompleksitet, anvende symboler og repræsentationer, skelne mellem model og virkelighed, vurdere og kritisere samt videreudvikle modeller og repræsentationer. En elev med modelleringskompetence vil kunne bruge naturfaglige modeller til at forstå, forklare eller forudsige fænomener og systemers opførsel, kunne diskutere og forholde sig kritisk til modeller samt kunne revidere/konstruere modeller med afsæt i egne undersøgelser eller som en del af problemløsning.

Læs mere om kompetenceområdet modellering i Faghæftet for natur/teknologi.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Inspirationsmateriale