Innovation og entreprenørskab

At tænke nyt, at skabe og at iværksætte er nøgleord i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. I arbejdet med innovation og entreprenørskab er der fokus på idéudvikling, proces og produkt. Gensidige relationer mellem mennesker, natur og samfund og de tilhørende interessemodsætninger og problematikker er centralt. 

Innovation og entreprenørskab i natur/teknologi har til formål at udvikle elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle på en naturfaglig baggrund. Her skal eleverne arbejde med produktudvikling fra idé til prototype, eksempelvis igennem innovative forløb, hvor eleverne arbejder med egne løsninger til deres egne problemformuleringer. Grundlæggende skal eleverne lære natur/teknologi samtidig med, at de udvikler forbedringer af produkter, metoder og problemløsende forslag af relevans for andre. I innovation vægtes det højt, at forbedringerne er originale i sammenhængen. I entreprenørskab lægges der større vægt på, at forbedringerne omsættes til handling i den virkelige verden. 

Læs om arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen.