Åben skole

I natur/teknologi inddrages de omkringliggende naturområder og virksomheder i undervisningen, så eleverne får konkretiseret undervisningen i lokale forhold.

At inddrage eksterne ressourcepersoner i at bidrage til skolens læringsmiljø stiller krav om samarbejde med disse personer. Ved inddragelse af eksterne læringsmiljøer må der være præcise mål og begrundelser, faglig sammenhæng, nogle faglige forudsætninger hos eleverne, forberedelse af besøget praktisk og indholdsmæssigt samt et klart fokus hos
eleverne under besøget, så de kan samle materiale til den videre behandling.

Læs mere om den åbne skole og få idéer til arbejdet uden for skolen.