Artikel

Brug eksterne læringsmiljøer i naturfag

Brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag gør undervisningen mere virkelighedsnær for eleverne.

Naturfaglige ekskursioner skal som al anden undervisning planlægges. Der findes flere forskellige planlægningsværktøjer, du med fordel kan inddrage. Med forudgående fokus på planlægning over gennemførelse til efterbehandling kan du skærpe fokus på netop det, der er intentionen for elevernes udbytte i det eksterne læringsmiljø.

Før - under - efter

Det kan være en fordel at inddrage en simpel model i planlægningen. Modellen kan hjælpe med at formalisere brugen af eksterne læringsmiljøer og konkret anvende dem som ressource til den mere formelle undervisning. Et eksempel på en brugbar model findes i materialet fra Økologisk Landsforening Inspirationer til ekskursioner. Modellen kan skitsere overvejelserne før, under og efter besøg i et eksternt læringsmiljø.

Herunder er vist et eksempel på modellens anvendelse.

 Før     Under      Efter  

Hvilken ekskursion vil være et oplagt supplement til den igangværende undervisning?

Hvilke data skal eleverne indsamle på ekskursionen – og hvordan?

Deltagelse ved at udfordre eleverne på deres brug af fagbegreber.

Medhjælpe til at dataindsamlingen huskes.

Bearbejdning af indsamlede data - også de uforberedte.

Opfølgning på ekskursionen som ressource for den igangværende undervisning.

 

Modellen viser blot enkelte af de didaktiske overvejelser, du kan gøre dig før, under og efter ekskursioner til et eksternt læringsmiljø. Der er flere eksempler i materialet fra Økologisk Landsforening. 

Nederst på siden ligger et eksempel på en eksemplarisk udfyldt planlægningsmodel, som den kunne se ud i forbindelse med en ekskursion til et renseanlæg. Eksemplet indeholder desuden konkrete forslag til, hvilke fagbegreber der kan være i spil, og som eleverne derfor skal tilegne sig.

Eksempler på eksterne læringsmiljøer

Du kan få et indblik i, hvad der forstås ved eksterne læringsmiljøer i artiklen Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning. Artiklen er fra Astra.dk og findes som PDF nederst på siden.

Herunder er nogle eksempler på eksterne læringsmiljøer listet:

 • Udeskole
  - en eller flere dage om ugen
  - i sammenhæng med øvrig undervisning
 • Feltarbejde
  - Hypotesetestende
  - Problemorienteret
  - Opdagelsesorienteret
  - Færdighedstrænende
 • Museer
 • Sciencecentre
 • Virksomhedsbesøg

Eksterne læringsmiljøers potentiale

I materialet fra Astra gøres der også rede for syv udbytter, som eleverne kan opnå ved brug af eksterne læringsmiljøer. Eksterne læringsmiljøer har for eleverne det potentiale, at de vil kunne perspektivere naturfagsundervisningen til omverdenen. Omvendt vil elevernes læringsudbytte fra det eksterne læringsmiljø kunne skabe betydning i forhold til undervisningens indhold generelt.

Du kan sammen med eleverne og eventuelt formidleren ved det eksterne læringsmiljø på forhånd fastsætte, hvordan eksempelvis dataindsamlingen skal foregå ved besøget. Erfaringer herfra vil eleverne efterfølgende kunne anvende ved arbejdet med både mono- og fællesfaglige forløb.

 

Artikler, inspiration og redskaber

Læs mere og find idéer og konkrete modeller til arbejdet med eksterne læringsmiljøer i naturfagene.

Artikel fra Astra.dk under Webantologien: Introduktion til naturfagsdidaktik.

Artiklen beskæftiger sig blandt andet med lærerens rolle i forbindelse med ekskursioner og er skrevet af Ulla Hjøllund Linderoth og Pernille Ulla Andersen.

Et vejledningsmateriale for lærere fra Økologisk Landsråd om overvejelser i forbindelse med ekskursioner til eksterne læringsmiljøer. Materialet er udarbejdet af Søren Breiting & Dorte Ruge.

Eksempel på brug af planlægningsmodellen Før/Under/Efter i forbindelse med ekskursion til renseanlæg.

Siden er opdateret 25. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.