I valgfaget metal/motorværksted arbejdes der med køretøjers opbygning, metalbearbejdning samt miljø og arbejdsmiljø. Der skal også være fokus på uddannelsesafklaring. 

På denne side kan du læse om valgfaget og finde faghæftet med inspiration til din undervisning.

GSK. Valgfag og 10. klasse. Tekst om revidering af Fælles Mål

Revision af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Reviderede udgaver af læseplaner og undervisningsvejledninger er tilgængelige i alle obligatoriske fag, emner og valgfag. Revideringen er sket som følge af lovændringen fra 2017, der reducerer antallet af bindinger i Fælles Mål. Undtaget herfra er dog de obligatoriske fag og valgfag i 10. klasse samt det obligatoriske emne uddannelse og job. Revisionen af læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene i 10. klasse samt for det obligatoriske emne uddannelse og job afventer anbefalingerne fra ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse, som blev nedsat i marts 2019. Lærerne skal derfor i disse fag anvende de eksisterende læseplaner og undervisningsvejledninger.