Artikel

Viden om en sund privatøkonomi er ikke kun for voksne

Er det en god ide at købe på afbetaling eller tage et kviklån? Hvis unge tager de forkerte økonomiske beslutninger, kan det få uoverskuelige økonomiske konsekvenser, som rækker langt ind i voksenlivet.

Hvorfor undervise i privatøkonomi?

Formålet med undervisning i privatøkonomi er at forberede de unge på at møde hverdagens store og små økonomiske dilemmaer. De unge skal lære at tage ansvar for deres egen økonomi, og de skal forberedes på at kunne deltage i samfundet.

I en undervisning med fokus på privatøkonomi kan elevernes matematiske færdigheder kobles med grundlæggende viden om og begreber fra privatøkonomiens verden. Hvordan træffes for eksempel de rigtige valg, når varerne står og frister i butikken eller på webbutikkens hjemmeside?

 

Privatøkonomi i matematik og samfundsfag

I læseplanen for matematik står der, at der kan lægges vægt på beregninger, der knytter sig til procentuel vækst, herunder beregninger vedrørende renter, lån og opsparing. I undervisningen kan der dermed udarbejdes budget og vurdering af omkostninger ved lån. Dette arbejde kan foregå ved hjælp af digitale værktøjer, herunder regneark, og der kan indgå udvikling og anvendelse af formler.

I læseplanen for samfundsfag står der, at økonomisk kompetence er at kunne tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien. I forhold til elevernes egen økonomi, kan undervisning med fokus på privatøkonomi bidrage til, at eleverne senere kan agere som bevidste forbrugere og kan tage stilling til egne forbrugsvalg. Det indebærer eksempelvis at have viden om indtægter og udgifter i privatøkonomien.

 

Alt for mange unge ender som dårlige betalere

Ifølge Finans Danmarks rapport om unge, gæld, forbrug og opsparing fra 2020 har nogle unge en dårlig låneadfærd, som delvis hænger sammen med et ukontrolleret forbrug – særligt når de går ud med vennerne eller bliver fristet af tilbud og behov. En del unge i alderen mellem 18 og 30 år har større forbrugslån, som er stiftet, uden at de har tænkt sig ordentligt om forinden.

Tal fra RKI viser, at ved udgangen af 2019 var knap 46.000 unge mellem 18 og 30 år registreret i RKI. Det svarer til 4,5 procent af alle unge i aldersgruppen. Gælden er størst for de ældre årgange blandt de unge, som er RKI-registrerede. RKI-gælden for de RKI-registrerede unge mellem 24 og 30 år er på mellem 30.000 kr. og 40.000 kr. i gennemsnit. Det er et udtryk for, at for mange unge i dag mangler en helt basal forståelse for økonomi. De unges dårlige vaner og beslutninger kan blandt andet hænge sammen med, at mange unge, ifølge Finans Danmarks rapport om unge, gæld, forbrug og opsparing fra 2019, føler, at de ikke har fået tilstrækkelig introduktion til privatøkonomi og begreber som renter, ÅOP og budgetlægning.

Selvom andelen af unge registreret i RKI er faldet over de seneste par år, vidner tallene stadig om, at der er et stort behov for tiltag, der kan styrke læring om privatøkonomi og dens faldgruber. Og andelen af dårlige betalere er fortsat større blandt de unge end i befolkningen som helhed. Det har vist sig, at mange fortryder deres lån, og at ét uigennemtænkt lån kan føre til flere nye lån, fordi det første lån viste sig umuligt at betale.

 

Pengeuge en gang om året for 7. - 9. klasse

Finans Danmark sætter sammen med Danmarks Matematiklærerforening hvert år i uge 11 fokus på finansiel forståelse på landets skoler under det, der siden 2014 har heddet Pengeuge. Her tager bankrådgivere ud på landets skoler for sammen med lærerne at sætte sund privatøkonomi på skoleskemaet hos 7. – 9. klasse. Eleverne kan lære om deres egen økonomi, om løn og skat, om hvordan de lægger et budget, sammenligne forskellige lån, forstå hvad ÅOP er, og lære at forstå renters rente.  

I Pengeuge skal eleverne arbejde med konkrete eksempler fra deres hverdag og opnå en viden og forståelse, de kan gøre brug af i deres videre liv.

 

Inspiration

To forløb med udgangspunkt i privatøkonomi
Forløbene er målrettet matematik, men kan med fordel udvides til også at indgå i samfundsfag med fokus på kompetenceområdet økonomi.

  • Viden om penge: I dette forløb sættes der fokus på, hvad det koster at låne penge. Der arbejdes med begrebet ÅOP, årlige omkostninger i procent, og med at sammenligne kreditomkostninger for forskellige lån.
  • Styr på dine penge: Dette forløb sætter fokus på elevernes privatøkonomi og bygger videre på forløbet Viden om penge.

Pengeuge
Pengeuge indeholder udover undervisningsmateriale om privatøkonomi to temahæfter om henholdsvis digital sikkerhed (udviklet i samarbejde med blandt andet Digitaliseringsstyrelsen, Politiet, E-mærket og Medierådet for Børn og Unge) og et hæfte i samfundsøkonomi (udviklet i samarbejde med Nationalbanken og Falihos, foreningen af lærere i historie og samfundsfag).

I uge 11 er der hvert år mulighed for at få en bankrådgiver på besøg som gæsteunderviser i klassen. Læs mere på pengeuge.dk

Inspiration til arbejdet med privatøkonomi på mellemtrinnet

Faghæfter - med Fælles Mål, læseplan og vejledning

Rapporter fra Finans Danmark

På Finans Danmarks hjemmeside finder du blandt andet en række rapporter og unge, gældforbrug og opsparing. 

 

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Jørgen Korsgaard, Chefkonsulent i Danmarks Matematiklærerforening og Kåre Enevoldsen, PA-seniorrådgiver i Finans Danmark.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.