Artikel

Fagdialogkort til matematik

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til matematik

 • Hvordan anvender vi faghæftet for matematik som led i årsplanlægningen og den løbende undervisningstilrettelæggelse?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne udvikler den/de ønskede matematiske viden, færdigheder og kompetencer?
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til hvordan der kan arbejdes med evaluering i faghæftet s. 100ff.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold og undervisningsmaterialer i matematik?
   
 • Hvordan arbejder vi med opmærksomhedspunkterne på skolen? Se læseplanen s. 62 i faghæftet.
   
 • Hvordan arbejder I med sproglig udvikling? Og hvilke sproglige aktiviteter understøtter sprogets 4 elementer: lytte, læse, samtale og skrive? Se undervisningsvejledningens tekst og model s. 109 i faghæftet.
   
 • Hvordan forstår I matematisk modellering? Giv eksempler på aktiviteter hvor modellering og stofområderne sammentænkes. Læs afsnittet om modellering i faghæftets undervisningsvejledning s. 75. Se læseplanen s. 30 i faghæftet.
   
 • På hvilke måder arbejder vi med regnestrategier, så vi sikrer, at det bidrager til elevernes talforståelse samt deres forståelse af regningsoperationer? Se læseplanen s. 37 – 1. trinforløb, s. 44 – 2. trinforløb og s. 52 – 3. trinforløb i faghæftet.
   
 • Hvordan kan læseplanen understøtte arbejdet med progression gennem de tre trinforløb i matematik? Se undervisningsvejledningen i faghæftet s. 86.
   
 • Giv eksempler på, hvordan I arbejder med undersøgende matematik i den daglige undervisning. Se praksiseksempel på undersøgelse i en taltavle i undervisningsvejledningen i faghæftet s. 89. 
   
 • Hvordan arbejder I med de fire elevpositioner fra læseplanens tværgående tema om it og medier? Se læseplanen i faghæftet s. 60.
   
 • På hvilken måde arbejder I med algebra gennem de tre trinforløb? Se læseplanen i faghæftet: 1. trinforløb s. 38, 2. trinforløb s. 45 og 3. trinforløb s. 52.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret 16. november 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.