Fagets didaktik

Matematikdidaktik handler om at kunne udpege, beskrive og forstå de fænomener og processer, der er en del af undervisning i og læring af matematik.

Matematikundervisning er ikke en statisk størrelse. Derfor er det vigtigt løbende at drøfte spørgsmål om mål, indhold og metoder. Matematikundervisning udvikler sig ved at balancere mellem tradition og fornyelse, produkt og proces, mellem faget som kategori og faget som relation.

På denne side findes viden om fagets didaktik, blandt andet med fokus på undersøgende undervisning, og inspiration til arbejdet i fagteams.

Inspirationsmaterialer