Artikel

Matematikdidaktik.dk

Matematikdidaktik.dk er en vidensbank til matematiklærere, som ønsker inspiration til at videreudvikle deres undervisning. 

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) står bag matematikdidaktik.dk. Sitet indeholder nyheder samt aktuelle og relevante temaer med fokus på undervisning og læring på et forskningsbaseret grundlag.

 

Nyheder og arrangementer

På sitet findes en oversigt over nyheder og arrangementer om matematikundervisning for pædagoger og lærere i grundskole, erhvervsskole og gymnasier: matematikdidaktik.dk/aktuelt

 

Temaer 

Temaerne på sitet behandler aktuelle og relevante temaer. Få overblikket over både eksisterende og kommende temaer til grundskolen på matematikdidaktik.dk/temaer/grundskole

 

Eksempler på temaer

Planlægning af matematikundervisning
Hvad gør en matematikopgave god, og hvordan kan undervisningen struktureres, så den passer til den konkrete situation? I temaet her finder du en introduktion til, hvad den matematikdidaktiske forskning siger om planlægning af matematikundervisning, altså det læreren gør, for at eleverne kan tilegne sig matematisk viden. Se typer af opgaver, aktiviteter og eksempler, og læs om to slags matematikundervisning, fem typer undervisningssituationer og om strukturen i lektionerne.

Algebra på de yngste klassetrin
Hvad er algebra på de yngste klassetrin, og hvordan kan algebraundervisning konkret se ud i 1., 2. og 3. klasse? Læs om et ændret syn på algebraundervisning, og se konkrete, forskningsbaserede forslag til undervisningen.

Algebra på tværs
Hvad forstår vi ved algebra i skolen? Hvordan ændrer arbejdet med algebra sig fra grundskolen til gymnasiet?
Læs om, hvordan man kan undervise i og med algebra omkring overgangen og se konkrete forskningsbaserede eksempler på undervisningsaktiviteter, for eksempel en aktivitet hvor eleverne skal folde en kasse i papir, som kan hjælpe eleverne til en større forståelse af algebra.

Kompetenceorienteret matematikundervisning
Hvordan kan man planlægge, tilrettelægge og gennemføre kompetenceorienteret matematikundervisning, så matematiske kompetencemål bliver både meningsbærende og undervisningsbare? Se en model, der forbinder årsplanlægning, forløbstilrettelæggelse og gennemførelse af matematikundervisning, og se eksempler på modellens anvendelse i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Teknologiforståelse
Hvad er teknologiforståelse, og hvordan arbejder man med det i matematikundervisningen, så det bliver en gevinst for matematikfaget? Læs om begrebet, om hvordan teknologiforståelse og matematik spiller sammen, og få eksempler på undervisningsaktiviteter og samarbejde i fagteamet om emnet.

Digitale værktøjer og instrumentel orkestrering
Digitale værktøjer af forskellige typer tilbyder assistance til arbejdet med undersøgende aktiviteter, problemløsning, modellering og opgaveløsning i matematikundervisningen. Det gælder på alle trin i uddannelsessystemet. Læs om begrebet instrumentel orkestrering og se opgaven: Eulerlinjen til grundskolens mellemtrin og udskoling, hvor eleverne undersøger områder for at opdage sammenhænge, egenskaber og eventuelle konstanter mellem forskellige objekter med et digitalt værktøj.

 

Kreditering

Matematikdidaktik er udviklet af Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, NCUM.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.