Fagets didaktik

Matematikdidaktik handler om at kunne udpege, beskrive og forstå de fænomener og processer, der er en del af undervisning i og læring af matematik.

Matematikundervisning er ikke en statisk størrelse. Derfor er det vigtigt løbende at drøfte spørgsmål om mål, indhold og metoder. Matematikundervisning udvikler sig ved at balancere mellem tradition og fornyelse, produkt og proces, mellem faget som kategori og faget som relation.

På denne side findes viden om fagets didaktik, blandt andet med fokus på undersøgende undervisning, og inspiration til arbejdet i fagteams.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.