Evaluering og feedback

Kvalitative data og evalueringer som elevproduktioner, samtale og observation kan sammen med kvantitative data give et billede af elevernes læring.

Formativ evaluering sker løbende i undervisningen. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer. Feedback er en del af denne evaluering. Summativ evaluering bliver tit brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om en indsats har virket efter hensigten.

Læs om og få ideer til arbejdet med evaluering, feedback og data.

Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 30. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.