I valgfaget madværksted er der fokus på fødevarebevidsthed, madlavning samt mad og sundhed. Der skal også arbejdes med uddannelsesafklaring.

På denne side kan du læse om valgfaget og finde faghæftet med inspiration til din undervisning.

GSK. Valgfag og 10. klasse. Tekst om revidering af Fælles Mål

Revision af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Reviderede udgaver af læseplaner og undervisningsvejledninger er tilgængelige i alle obligatoriske fag, emner og valgfag. Revideringen er sket som følge af lovændringen fra 2017, der reducerer antallet af bindinger i Fælles Mål. Undtaget herfra er dog de obligatoriske fag og valgfag i 10. klasse samt det obligatoriske emne uddannelse og job. Lærerne skal i disse fag anvende de eksisterende læseplaner og undervisningsvejledninger.