Mad og sundhed

Det er ikke nok at have et overordnet kendskab til forskellen på sundt og usundt.

Det kræver ofte et dybere kendskab, til for eksempel madlavning, ernæring og hygiejne, at træffe valg i forhold til sundhed. Undervisningen skal give mulighed for at træffe begrundede valg ved eksempelvis at fokusere på energibehov og kostanbefalinger. Desuden skal der arbejdes med viden om blandt andet hygiejne både i forhold til madlavning og opbevaring.

Læs om mad og sundhed her.

Forløb

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.