Redskab

Fire redskaber til skoleledelsen

”Vær digital” giver skoleledere inspiration og enkle redskaber til at arbejde med elevernes digitale trivsel og dannelse med fokus på mobning og hård tone, billeddeling og grooming. 

Materialet lægger op til, at både skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og eleverne inddrages i arbejdet med skolens digitale værdier. Her finder du en række korte tekster, der understøtter arbejdet med en konstruktiv digital strategi på din skole. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.