Forskning og viden

Om projektet "Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler"

Rapporten formidler resultater og erfaringer fra forskningsprojektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”. Herunder finder du en række delrapporter og film der præsenterer projektet. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Morten Misfeldt - Anvendelse af digitale læringsplatforme
Læringsplatforme - Delrapport 1
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 1: International forskningslitteratur om anvendelsen af digitale læringsplatforme

Review af international forskning inden for brug af digitale læringsplatforme i skoler, hvor temaerne i: Implementering, kompetenceudvikling og elevers læring er centrale. Undersøgelsen danner udgangspunkt for resten af projektet. Formålet med reviewet er at foretage en gennemgang af den engelsksprogede forskningslitteratur med relevans for projektets genstandsfelt og at kunne identificere aktuelle problemstillinger, der tematiseres internationalt, og sammenligne dem med erfaringerne i en dansk uddannelseskontekst, som bliver uddybet i de andre delrapporter.

Læringsplatforme - Delrapport 2
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 2: Fremtidsværksted, brugerindflydelse og ejerskab i brug af læringsplatforme

I denne delrapport undersøges, hvordan brugerinddragende implementeringsmetoder, særligt fremtidsværkstedet som metode kan skabe indsigt i det pædagogiske personales erfaringer med brug af læringsplatforme samt udvikle det pædagogiske personales engagement i forhold til en faglig, pædagogisk og organisatorisk brug af læringsplatforme. Rapporten undersøger projektets erfaringer med at anvende fremtidsværksteder med fokus på det pædagogiske personales intentioner og ejerskab samt på deres mulighed for at påvirke deres hverdag med læringsplatformen. En undersøgelse med udgangspunkt i en ‘Participatory design’ metode, hvor fremtidsværksted og designeksperimenter i videreudviklingen af læringsplatformen på en konkret skole. 

Læringsplatforme - Delrapport 3
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 3: Designviden og -eksperimenter som afsæt for brugerinddragende implementering af læringsplatforme

I denne delrapport undersøges, hvordan systematisk deling af designviden og gennemførelse af designeksperimenter kan understøtte udviklingen af nye innovative læringsdesign med afsæt i læringsplatformene. Projektets erfaringer med at inddrage det pædagogiske personale i designeksperimenter, ved at gøre brug af den designviden der allerede foreligger hos det pædagogiske personale. 

Læringsplatforme - Delrapport 4
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 4: Læringsplatformene i pædagogisk og didaktisk praksis: Potentialer og barrierer

I denne rapport opridses læringsplatformenes læringsmæssige og didaktiske potentialer, som de fremtræder i projektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”, samt fremlægge nogle af de didaktiske og pædagogiske spørgsmål og udfordringer, man har fundet, der i projektet har vist at knytte sig til implementeringen af læringsplatforme i folkeskolen. En undersøgelse af, hvordan skolerne anvender læringsplatformen i pædagogisk praksis. Der blev identificeret 6 forskellige slags indsatser med pædagogisk fokus. 

Læringsplatforme - Delrapport 5
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 5: Teknologianvendelse og interaktioner med eksisterende praksisser

I denne delrapport beskrives skolernes pædagogiske personales oplevelser af at arbejde med læringsplatformene som teknologi. Man har særligt fokus på de interaktioner, der opstår mellem læringsplatformene og skolernes eksisterede praksisser. Det pædagogiske personales oplevelse af læringsplatformens muligheder, herunder platformens kompatibilitet med personalets eksisterende digitale og pædagogiske praksisser.

Læringsplatforme - Delrapport 6
© Børne- og Undervisningsministeriet

Delrapport 6: Teknisk rapport med data om brug af læringsplatforme

Den sjette delrapport er en “teknisk rapport”, som opsummerer resultaterne fra to surveys – en survey til det deltagende pædagogiske personale og en survey til eleverne fra de deltagende klasser, der er gennemført som en del af opgaveløsningen. Teknisk rapport som opsummerer resultaterne fra to surveys i projektet "Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler".

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.