Digital dannelse

Digital dannelse drejer sig både om det, elever kan med digitale teknologier, men i høj grad også om hvordan de begår sig.

Viden og inspiration til digital dannelse i undervisningen