It og teknologi

Digital dannelse

Digital dannelse drejer sig både om det, elever kan med digitale teknologier, men i høj grad også om hvordan de begår sig.

Her finder du viden, inspiration og konkrete redskaber, der understøtter din skoles arbejde med at danne borgere, der kan begå sig med omtanke, kritisk sans og ansvarsfuldhed – også i digitale sammenhænge.

Siden er opdateret 19. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.