Evaluering og feedback

Du kan få et indblik i elevernes læring ved at arbejde med løbende evaluering som refleksive samtaler, feedback, elevproduktioner samt observationer af elevernes kropslige kompetencer.

Formativ evaluering kan foregå løbende i undervisningen sammen med eleverne. Ved at bruge eksempelvis feedback som evalueringsmetode, kan der komme fokus elevernes læring og udvikling af deres kompetencer.

Summativ evaluering bliver som regel brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om et undervisningsforløb har virket efter hensigten.

Få idéer til arbejdet med evaluering og feedback i idrætsundervisningen på denne side.

Inspirationsmateriale