Redskab

Kilder og temaer - illegale blade

Her finder du en række kilder om illegale blade i forbindelse med Danmarks besættelse og efterfølgende befrielse.  

Kilderne og temaerne knytter sig til undervisningsforløbet Din guide til de illegale blade som du finder her på emu.dk.

Ung kvinde læser en løbeseddel fra Frit Danmark, hun har fået på gaden. Foto Nationalmuseet/Frihedsmuseet.
© Nationalmuseet

Ung kvinde læser en løbeseddel fra Frit Danmark, hun har fået på gaden.

Tema 1, Rigsdagsvalget marts 1943

 

1a og 1b: strøsedler udsendt ifm. valget. Afsenderne er ukendte. 

1.a Strøseddel

1.b: Strøseddel

 

1c: Hjemmefronten. Illegalt blad, ekstranummer marts 1943. Hjemmefronten udkom februar 1943 til maj 1945 i oplag på 10.000-40.000 stk. Det blev udgivet af en kreds fra Konservativ Ungdom. Mange af bladets medarbejdere blev arresteret og deporteret til tyske kz-lejre.

Hjemmefronten

1d: Land og Folk. Illegalt blad. Marts 1943. Danmarks Kommunistiske Parti blev forbudt og mange medlemmer anholdt efter det tyske angreb på Sovjetunionen i juni 1941. Kommunisterne opbyggede derefter den første store modstandsorganisation og udgav fra efteråret 1941 Politiske Maanedsbreve, der fra 1942 hed Land og Folk. Bladet var et af de absolut største illegale blade og udkom i op til 100.000 stk. hver måned.

Land og Folk

 

1e: Danske Tidende. Illegalt blad. Marts 1943. Bladret udkom 1943- maj 1945 i oplag på op til 5.000. Bladet blev organiseret af journalist Kaj Holbech (senere dræbt af Gestapo) med støtte fra De Frie Danske. I maj 1944 blev bladet overtaget af Det konservative Folkeparti og Socialdemokratisk Forbund og fik som redaktører Peter Jensen og Jens Petersen, hvilke var dæknavne for de to politikere Ole Børn Kraft (kons.) og Hans Hedtoft(-Hansen, socialdemokrat). Med de to i spidsen forsvarede bladet således samarbejdspolitikken.

Danske Tidende

 

1f: De Frie Danske. Illegalt blad. Ekstranummer, marts 1943. Bladet udkom fra december 1941 til maj 1945 i oplag på 200-20.000 stk. Det var det første borgerlige illegale blad og blev kaldt for ”det illegale Ekstrablad”. Tonen i De frie Danske var frisk og fræk. De frie Danske lancerede udhængningslister over kollaboratører. Og det var blandt de første undergrundsblade, der bragte fotos og var i perioder lavet af professionelle avisfolk.

De Frie Danske

 

1g.: Frit Danmark. Opfordrer til at stemme blankt. Frit Danmark var besættelsestidens store, brede modstandsorganisation, der i 1942 blev dannet som et tværpolitisk samarbejde mellem kommunister og konservative, og som udgav et stort illegalt blad af samme navn. Bladet Frit Danmark udkom 1942-45 i oplag på over 100.000 stk. Frit Danmark blev det mest kendte illegale blad og talerør for Frihedsrådet efter dets dannelse i 1943. Flere Frit Danmark-folk var fremtrædende medlemmer af Frihedsrådet

Frit Danmark

 

Tema 2, Augustoprøret 1943

2a. Land og Folk august 1943 med artikel om Esbjerg og Odense.

Land og Folk, august 1943

Se også til ”udbuddet på” http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28

 

Tema 3, Sabotage 1943

Se ”udbuddet på” http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/37

 

Tema 4, Tyske flygtninge

4a De Frie Danske. Illegalt blad med artikel med opfordring til at afvise tyske flygtninge.

De frie Danske

 

4b Land og Folk. Illegalt blad, marts 1945, med en opfordring til at afvise tyske flygtninge.

Land og Folk, marts 1945

Brug gerne dertil kilde 15, 18 og 22 http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/21

 

Tema 5, Tanker om tiden efter krigen

5a: Danske Tidende. Illegalt blad, december 1944, om sammensætning af regering efter krigen.

Danske Tidende, december 1944

 

5b: Folkets Vilje – Landets Lov var en pjece, der blev udsendt illegalt i december 1944. Pjecen indeholdt det forbudte kommunistpartis efterkrigsprogram, der lovede store sociale, politiske og økonomiske reformer. Dertil kom et krav om en ”folkeregering”, dvs. en befrielsesregering domineret af modstandsbevægelsen.

Folkets Vilje – Landets Lov, december 1944

 

5c: Land og Folk, april 1945, særnummer om efterkrigsopgaverne.

Land og Folk, april 1945

 

5d. Frit Danmark, marts 1945 om fremtiden for organisationen.

Frit Danmark, marts 1945

 

5e. Naar Danmark atter er frit. Frihedsrådets efterkrigsprogram, som blev udsendt som illegal pjece i slutningen af 1943. Det handlede især om tre forhold: Demokratiet skulle genindføres og sikres, der skulle iværksættes udrensning af landsforrædere, og de skulle dømmes ved domstole, så man undgik selvtægt. En stor del var programmet var skrevet af lægen og modstandsmanden Mogens Fog.

Naar Danmark atter er frit, 1943

 

Kreditering

Henrik Lundtofte, leder af Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske Museer 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.