Historiebrug

Vores viden om fortiden formidles som fortalt historie.

Historiebrug handler om måden, den fortalte historie bliver sat i scene på, og om måden vi beskæftiger os med historie på, altså vores omgang med historien. Undervisningen skal skabe forståelse for, bevidsthed om og kritisk sans i forhold til, hvordan historie bliver brugt. Der skal også lægges vægt på elevernes egen brug af historien. Der skal lægges vægt på arbejdet med – og senere analyse af – eksempler på forskellige tiders produktion og brug af historie.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for historie
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs om og få inspiration til at arbejde med historiebrug.

Inspirationsmaterialer