Historiebrug

Vores viden om fortiden formidles som fortalt historie.

Historiebrug handler om måden, den fortalte historie bliver sat i scene på, og om måden vi beskæftiger os med historie på, altså vores omgang med historien. Undervisningen skal skabe forståelse for, bevidsthed om og kritisk sans i forhold til, hvordan historie bliver brugt. Der skal også lægges vægt på elevernes egen brug af historien. Der skal lægges vægt på arbejdet med – og senere analyse af – eksempler på forskellige tiders produktion og brug af historie.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for historie
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs om og få inspiration til at arbejde med historiebrug.

Inspirationsmaterialer

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.