Artikel

Fagdialogkort til historie

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til historie

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen? Se fx faghæftet s. 57.
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i historie? Se fx faghæftet s. 27 og s. 62 om hhv. fagets formål og forholdet mellem kompetencer og indhold.
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med fx logbog som evalueringsredskab. Se faghæftet s. 60.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i historie? Se fx faghæftet s. 54 og s. 57 om tilrettelæggelse af undervisningen.
   
 • Samarbejder vi med de andre kulturfag, fx i arbejdet med at bruge kilder i undervisningen? Hvordan? Se fx faghæftet for historie s. 31.
   
 • Hvordan kan historiefaget bruges til fx at forholde sig til elevernes brug af sociale medier? Se faghæftet for historie s. 46.
   
 • Hvordan arbejder vi med progression i undervisningen på tværs af klassetrin, og kan vi identificere skiftende tilgange til historiefaget mellem trinforløbene? Se faghæftet for historie s. 65 og s. 34.
   
 • Hvordan tænkes kanonlisten ind i undervisningen, på årgangen og på tværs af klassetrin? Hvordan tilpasser og vinkler vi kanonpunkterne, fx i relation til relevante færdigheds- og vidensområder? Se faghæftet s. 67. 
   
 • Hvad kan udgøre kontroversielle emner i historiefaget? Hvorfor bliver nogle emner kontroversielle og hvilke faglige og pædagogiske overvejelser afføder disse emner? Se fx faghæftet s. 62 og s. 76 for konkrete arbejdsspørgsmål.
   
 • Lægger vi i undervisningen op til, at eleverne og vi selv forholder os kritisk til såvel kilder som de konkrete emner, vi arbejder med? Se fx faghæftet s. 77 om kritisk tænkning.
   
 • Hvordan kan vi gennem undervisningen understøtte elevernes sproglige udvikling fra at bruge hverdagsbegreber til fagbegreber? Se faghæftet s. 46 og s. 78.
   
 • Kompetenceområdet historiebrug kan også være relevant at inddrage i andre fag. Diskuter, fx med afsæt i det konkrete kompetenceområde, hvordan samarbejdet mellem historie og andre fag kan styrkes. Se faghæftet s. 32 og 38.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.