It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

I faget håndværk og design er det tit oplagt at bruge internettets enorme billedbase, for eksempel Pinterest, til idégenerering og inspiration. Arbejdsbeskrivelser er også at finde på nettet, ligesom eleverne eksempelvis kan dokumentere deres arbejdsproceser med billeder.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen