Design

At designe og fremstille noget kræver tid til at udvikle, udvælge og afprøve idéer.

For at understøtte designprocessen kan undervisningen vise flere løsninger på en given opgave. Eleverne kan tage udgangspunkt i et problem fra dagligdagen, eksempelvis for meget affald i skolegården, hvorefter der kan arbejdes med at udvikle og designe løsninger på problemet. Undervisningen skal give plads til elevernes idéer, og til at de kan afprøve og eksperimentere sig frem til den endelig form på et planlagt produkt.

Læs mere om kompetenceområdet design i Faghæftet for håndværk og design
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find viden om og inspiration til arbejdet med design her i form af artikler, forløb og redskaber.

Inspirationsmateriale

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.