Design

At designe og fremstille noget kræver tid til at udvikle, udvælge og afprøve idéer.

For at understøtte designprocessen kan undervisningen vise flere løsninger på en given opgave. Eleverne kan tage udgangspunkt i et problem fra dagligdagen, eksempelvis for meget affald i skolegården, hvorefter der kan arbejdes med at udvikle og designe løsninger på problemet. Undervisningen skal give plads til elevernes idéer, og til at de kan afprøve og eksperimentere sig frem til den endelig form på et planlagt produkt.

Læs mere om kompetenceområdet design i Faghæftet for håndværk og design
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find viden om og inspiration til arbejdet med design her i form af artikler, forløb og redskaber.

Inspirationsmateriale