Nyhed

Gratis kompetenceudvikling i turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Har I ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse? Kom til gratis webinar om turboforløbene ’Dit liv, din læring’ og ’Strategier til læring’ og få inspiration til, hvordan I kan give disse elever et fagligt løft.

Turboforløbene er målrettet drenge og piger i 8. klasse med faglige, personlige eller sociale udfordringer og gennemføres over to uger på elevernes egen skole af lærere og pædagoger, der kender eleverne i forvejen. Et forsøg med deltagelse af 230 skoler og mere end 3.000 elever i perioden 2016-2019 viser, at de to turboforløb styrker elevernes faglige præstationer i dansk og matematik både efter et par måneder og mere end et år efter endt forløb. Særligt elever med en svag socioøkonomisk baggrund eller et fagligt efterslæb har gavn af at deltage i turboforløbene.  

Børne- og Undervisningsministeriet udbyder i samarbejde med Københavns Professionshøjskole virtuel kompetenceudvikling i turboforløbene. Kompetenceudviklingen består af tre komponenter.

Find mere information om turboforløbene på emu.dk. Her kan du bl.a. finde et inspirationskatalog, vidensark og undervisningsmaterialet.

© Børne- og Undervisningsministeriet