Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, hvor elevens mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse afvejes. 

Faglige, personlige og sociale forudsætninger vurderes for at finde det rigtige uddannelsestilbud. Her finder du viden om uddannelsesparathedsvurderingens proces og indhold. Du finder også information om skole- og vejledningstilbud for ikke-uddannelsesparate elever.