Evaluering og feedback

Kvalitative data og evalueringer som elevproduktioner, samtale og observation kan sammen med kvantitative data give et billede af elevernes læring.

GSK. Formålstekst. Naturfag. Feedback og evaluering

Formativ evaluering sker løbende i undervisningen. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer. Feedback er en del af denne evaluering. Summativ evaluering bliver tit brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om en indsats har virket efter hensigten.

Læs om og få idéer til arbejdet med evaluering og feedback i naturfagene.

Viden om og ideer til arbejdet med evaluering

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 01. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.