Formativ evaluering sker løbende i undervisningen. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer. Feedback er en del af denne evaluering. Summativ evaluering bliver tit brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om en indsats har virket efter hensigten.

Læs om og få idéer til arbejdet med evaluering og feedback i naturfagene.