Artikel

Fagdialogkort til naturfagene

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i naturfagene.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget/fagene, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæfterne afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til naturfagene

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen, for at eleverne opnår de ønskede kompetencer i naturfagene? Få inspiration i læseplanens kap. 4, der findes i faghæftet. Her er det er beskrevet, hvad eleverne skal kunne inden for de fire kompetenceområder i faget.
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med undervisningsevaluering og feedback i undervisningsvejledningens kap. 3 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i naturfagene?
   
 • Hvordan understøtter vores undervisning elevernes udvikling af naturfaglig kompetence på tværs af naturfagene – og på langs fra 1. til 9. klasse? Få inspiration i læseplanens kap. 4 og undervisningsvejledningens kap. 4 i faghæftet.
   
 • Hvordan forstår vi beskrivelserne af færdigheds- og vidensområderne i læseplanens kapitel 5? Og hvad vil vi konkret arbejde med i vores undervisning? Få inspiration i læseplanens kap. 5 i faghæftet, hvor der er forslag til indhold i undervisningen i lyset af, at færdigheds- og vidensmålene er blevet vejledende.
   
 • Hvordan kan vores undervisning understøtte progression i arbejdet med problembaserede forløb? Læs om, hvordan problembaserede forløb kan forstås i læseplanerne for udskolingsfagene. Se evt. s. 28-29 faghæfterne.
   
 • Hvilke nye tiltag kan vi tage for at skabe sammenhæng mellem problembaserede forløb på mellemtrinnet og de fællesfaglige forløb i udskolingen? Læs anbefalingen om at gennemføre særligt tilrettelagte problembaserede forløb i 5. og 6. klasse på s. 46-47 i faghæftet for natur/teknologi.
   
 • Hvordan kan vi arbejde med sproglig udvikling i naturfagene? Undervisningen i naturfagene skal bl.a. være tilrettelagt, så eleverne får mulighed for aktivt at bruge fagsproget i undervisningen. Få inspiration i undervisningsvejledningens afsnit 7.3 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan vi skabe progression i undervisningen frem mod de 10 erkendelser i Naturvidenskabens ABC? Find inspiration i Naturvidenskabens ABC og læs mere i undervisningsvejledningernes afsnit 4.4 i faghæftet.
   
 • Hvordan giver de nye krav og kriterier for de fællesfaglige forløb anledning til at forandre vores eksisterende praksis? Læs de nye krav til og kriterier for de fællesfaglige undervisningsforløb i læseplanens kap. 5 i faghæftet (Relevant for udskolingsfagene).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med problembaserede forløb i 5. og 6. klasse? Læs anbefalingen om at gennemføre særligt tilrettelagte problembaserede forløb i 5. og 6. klasse på s. 46-47 i faghæftet for natur/teknologi (Relevant for natur/teknologi).
   
 • Hvordan kan vi inddrage naturen og andre eksterne læringsmiljøer i undervisningen? Læs bl.a. afsnit 3.3 og afsnit 5.2 i undervisningsvejledningen i faghæftet og om åben skole på emu.dk (Primært relevant ift. biologi).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med forskellige undersøgelsestilgange i undervisningen? Læs bl.a. afsnit 4.3 om undersøgelsesmetoder i faghæftet og drøft, hvordan I inddrager de fire typer af geografiske undersøgelser beskrevet i figur 11 (Primært relevant ift. geografi).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med teknologier og programmering i undervisningen? Få inspiration i undervisningsvejledningens afsnit 4.5 i faghæftet til arbejdet med at inddrage forskellige teknologier og programmering (Primært relevant ift. fysik/kemi).

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.