Forløb

Inspiration til tidligere sprogstart

Find forløb og videoer, der fortæller om den tidlige sprogundervisning i fransk. Forløbene er udarbejdet som en del af projektet Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Til fransk i 5. klasse er der i projektet udviklet et forslag til en årsplan og fem eksemplariske undervisningsforløb, der er teoribaserede og afprøvede i praksis.

Til hvert forløb hører også en video, hvor en fransklærer og to elever fortæller om deres erfaringer med forløbene. 

 

 

Forløb 1: Je me présente

I dette forløb introduceres eleverne til franskfaget via sang og bevægelse. Eleverne kan arbejde med farverne, beklædningsgenstande samt tallene 1-20, og de sætter fokus på at præsentere sig selv og deres familie.
Link til forløb og video: Je me présente

 

Forløb 2: Mes loisirs

I forløbet kan eleverne arbejde med deres fritidsaktiviteter. Eleverne kan udfylde ugeskemaer med deres fritidsaktiviteter, lege bevægelseslege og lære at give udtryk for, hvad de kan lide og ikke kan lide at lave i deres fritid.
Link til forløb og video: Mes loisirs

 

Forløb 3: Fêtes et traditions

Dette forløb har fokus på fester og højtider i forskellige frankofone kulturer. Eleverne kan tale om fester og traditioner, som de har kendskab til, og de kan arbejde med månedernes navne samt tallene 1-31 for at kunne fortælle, hvornår de har fødselsdag.
Link til forløb og video: Fêtes et traditions

 

Forløb 4: Moi et mon école

Forløbet lægger op til, at eleverne kan tale om deres skole, om deres skolefag og om indholdet i deres skoletaske. Eleverne kan udfylde et skoleskema og lave et rollespil.
Link til forløb og video: Moi et mon école

 

Forløb 5: Moi et le monde francophone

Dette forløb centrerer sig også om skoleverdenen, men nu i en frankofon kontekst. Eleverne kan arbejde med nationale symboler som flag og sammenligne eget skoleliv med skoleliv i det fransktalende land Niger.
Link til forløb og video: Moi et le monde francophone

 

Sprogportfolio

Til de fem forløb hører der en sprogportfolio. Sprogportfolioen kan være med til at synliggøre elevernes læring i de fem forløb og indeholder eksempler på elevens souvenirs samt elevens evaluering af de fem forløb.
Link til sprogportfolio: Sprogportfolio

 

Sprogpas

Som en del af franskmaterialet er der derudover udviklet et sprogpas. Formålet med sprogpasset er at styrke elevernes sproglige opmærksomhed, sproglige anerkendelse og glæde ved sprog. Eleverne kan gennem sprogpasset opleve at være i kontakt med en stor mangfoldighed af sprog i deres dagligdag. De kan også opleve, og at de tilsammen ved noget om og kan noget på forskellige sprog, som er nyttigt, når de skal lære et nyt sprog.
Link til sprogpas: Sprogpas

 

Digital portfolio og pas

Sprogpasset og sprogportfolioen findes også i digitale versioner, ligesom projektet har udviklet digitale sproglege til alle fem franskforløb.

 

Find materialet

Alt digitalt materiale findes her: Sprogleg.dk

Alle materialer, der er udviklet i projektet, er frit tilgængeligt på projektets hjemmeside: Tidligere sprogstart

Alle materialer, der handler om engelskundervisning, findes her: Tidlig engelsk

 

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Kreditering

Det grundlæggende udviklingsarbejde i projektet er udført af 20 sproglærere fra fem skoler i Københavns Kommune i tæt samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshavnsskole.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.