Tidlig sprogstart

I projektet Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed har sproglærere og faglige konsulenter udviklet pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk.

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Med afsæt i international forskning er der i projektet opstillet centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart. De teoribaserede praksisanbefalinger dækker bredt og indeholder anbefalinger til, hvordan børn bedst lærer sprog i en tidlig alder, og hvordan den tidlige fremmedsprogsundervisning kan tilrettelægges på den bedst mulige måde. Find anbefalingerne i filen øverst på siden.

Her på siden kan du læse om begynderdidaktik i den tidligere sprogundervisning, finde artikler med fokus på flersprogethedsdidaktik og blive inspireret af konkrete undervisningsforløb, der er afprøvet i praksis.

Om projektet

Lærere fra fem københavnske folkeskoler samarbejdede i projektet med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018. I projektet er pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk blevet udviklet og opdateret.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.