It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It spiller en stor rolle i sprogfagene både som indhold og redskab. Undervisningen kan fx fokusere på at bruge udvalgte hjemmesider på målsproget til informationssøgning. Der kan også være fokus på at udvælge og bruge relevante, elektroniske kommunikationsformer, fx sms, blog, wiki og webside.

Find idéer til, hvordan du kan arbejde med it og medier i faget.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen