Det kommunikative og funktionelle sprogsyn

I fremmedsprogsundervisningen i skolen er målet, at eleverne lærer at kommunikere på målsproget. Sproget er et redskab, eleverne har brug for, så de kan komme i kontakt med andre sprogbrugere i verden.

gsk_engelsk_intro til film_et kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Filmen "Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn" forklarer og giver nogle bud på ovenstående problematikker. Den lægger samtidig op til drøftelser om undervisningen i fremmedsprog. Sådanne drøftelser kan med fordel foregå i fagteamet.

Filmen sætter fokus på:

  • Det kommunikative funktionelle sprogsyn
  • Integreret grammatikundervisning
  • Intersprog
  • Fejlens potentiale
© Børne- og Undervisningsministeriet

Gsk. Engelsk. Introtekst. Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Undersøgelser har vist, at der i nogle skolers fremmedsprogsundervisning i tysk er meget stort fokus på sprogbrugsregler, hvorimod der i engelskundervisningen nogle steder næsten ikke fokuseres på grammatik og sprogbrugsregler. 

I folkeskolens fremmedsprogsundervisning er det vigtigste, at eleverne lærer at bruge sproget kommunikativt:

  • Hvordan kan du som lærer forberede en sprogbrugsundervisning, der tager højde for de kommunikative mål i faget?
  • Hvornår og i hvilken grad er det hensigtsmæssigt at lave nedslag på sprogbrugsreglerne?
  • Og hvordan kan læreren give eleverne en feedback, der anerkender det, de kan, men samtidig hjælper dem til at blive bedre?

Gsk. sprogfag. Tekst om artikler og aktiviteter

Alle artikler er henvendt til lærere, konsulenter og andre fagfolk til læsning og diskussion i fagteam, og på pædagogiske møder og fagdage. Artiklerne er til faglig inspiration og diskussion, mens aktiviteter og cases omsætter artiklernes indhold til mere konkrete forslag. De vil dog altid skulle justeres i forhold til den enkelte klasse ud fra det faglige kendskab, som den enkelte lærer har til sine klasser og elevernes niveau.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.