Artikel

Tre korte videoer om stavning

Se med og få inspiration til organisering af staveundervisning, brug af læse- og skriveteknologi i staveundervisningen, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem stavning og ordkendskab.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Sæt fokus på stavning 

Denne video fortæller om, hvordan et styrket fokus på stavning kan tænkes ind i de rammer for undervisningsplanlægning og samarbejde, som i forvejen eksisterer på skolen. 

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Stavning og ordkendskab

Denne video fokuserer på, hvordan stavning med fordel kan inddrages i ordkendskabsundervisningen i både dansk og øvrige fag. 

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læse- og skriveteknologi (LST) i staveundervisningen 

Ordblinde elever kan kompenseres for deres stavevanskeligheder med relevant brug af LST. Denne video forklarer, at det kræver, at både LST og stavestrategier med LST får plads i staveundervisningen, også i den fælles klasseundervisning.  

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.