Forskning og viden

Elever rykkes fra ikke-parat til parat

Hvordan har elevers uddannelsesparathed udviklet sig, efter at kommuner, skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning er begyndt at foretage uddannelsesparathedsvurderinger (UPV'er) af eleverne? 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne rapport udviklingen i elevernes uddannelsesparathed, fra den nuværende ordning blev igangsat i skoleåret 2014/15, frem til 2016/17, som bliver det sidste år, hvor ordningen fungerer efter den nuværende lovgivning.

Rapporten retter sig mod beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau og mod aktører, der arbejder med uddannelsesparathed på skoler og i UUcentre.

 

Formål

Målet med denne undersøgelse er at følge udviklingen i uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) over tid samt belyse betydningen af kommuners, skolers og UU’s praksis. 

 

Baggrund

UPV’erne er iværksat med det formål at give skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) mulighed for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne begynde på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Når en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, er det dermed en foreløbig vurdering og en anledning til at iværksætte en målrettet indsats, hvor elev, skole, forældre og UU i samarbejde arbejder hen mod, at eleven bliver uddannelsesparat i 9. eller 10. klasse.

 

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og udgivet i 2017.

Undersøgelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem EVA og Børne- og Undervisningsministeriet og er finansieret af begge parter i fællesskab.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.