Forskning og viden

Lærere og pædagogers oplevelse af folkeskolereformens fjerde år

Denne VIVE-rapport belyser, hvordan lærere og pædagoger oplever og gennemfører undervisningen i foråret 2018. Desuden sammenlignes resultaterne over tid med tidligere besvarelser.

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge lærere og pædagogers oplevelse og implementering af de forskellige elementer i folkeskolereformen i foråret 2018, samt om der er sket ændringer over tid siden 2014 (før reformen).

Hovedpointer

Rapporten viser bl.a.:

- I 2018 varierer lærerne i meget høj grad mellem fem forskellige former for undervisning (tavleundervisning, gruppearbejde, undervisning i makkerpar, individuel undervisning, og restkategorien andet). Niveauet har været stabilt siden 2015.

- Lærerne angiver, at den åbne skole fortsat anvendes i mindre grad, uanset klassetrin. På tværs af alle klassetrin er der ikke meget udvikling fra 2014 til 2018.

- For indskolingen anvendes motion og bevægelse på samme niveau i 2018 som i de tidligere år (2014-2017). Til trods for denne stilstand oplever flere lærere i dag, at eleverne bliver mere læringsparate af motion og bevægelse. - Motion og bevægelse inddrages i højere grad som læringsfremmende aktiviteter, når motion og bevægelse er en integreret del af den fagspecifikke undervisning, frem for særskilte moduler uanset klassetrin.

- Langt de fleste af lærerne har fokus på både at udvikle elevernes trivsel og faglighed. 68-72 pct. af lærerne svarer, at de har meget stor vægt på faglighed. Niveauet er stabilt fra 2014 til 2018.

- Samlet set er samarbejdet styrket mellem det pædagogiske personale i 2018 sammenlignet med 2015. Særligt for samarbejde omkring selve undervisningen er der fremgang på 14-20 pct. (8-11 procentpoint) og den største fremgang er for mellemtrinet og udskolingen. Der er ingen ændringer siden 2017.

- De pædagoger, der deltager i undervisningen, varetager oftest trivselsrelaterede opgaver (89 pct.), indgår som faglig støtte (83 pct.) i undervisningen eller varetager undervisning med motion og bevægelse (86 pct.).

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af VIVE i 2018.

Rapporten bygger primært på besvarelser fra dataindsamlingen i følgeforskningspanelet til folkeskolereformen fra foråret 2018 blandt lærere og pædagoger. Som led i dataindsamlingen blev der opnået besvarelser fra omkring:

- 29.000 elever på 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

- 3.300 lærere og pædagoger (dansk og matematiklærere til eleverne på ovenstående klassetrin samt de pædagoger, der har opgaver i løbet af skoledagen).

- 760 skoleledere.

- 120 skolebestyrelsesformænd.

- 5.200 forældre til eleverne på 0., 2., 4., 6. og 8. klassetrin.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.