Lærere og pædagoger

På denne side finder du en række rapporter og notater, som særligt har fokus på lærere og pædagogers oplevelser og arbejde i folkeskolen efter reformen.

Der er blandt andet udarbejdet årlige kortlægningsrapporter, som viser status på og udvikling i undervisningen i folkeskolen, herunder for de nye elementer i undervisningen, som blev indført med reformen.

Du finder også rapporter, som har fokus på bestemte temaer vedrørende undervisningen efter reformen – for eksempel undervisning med Fælles Mål, understøttende undervisning, åben skole, samarbejdet mellem lærere og pædagoger samt skolernes brug af holddannelse. Endelig er der også rapporter, som har fokus på betydningen af undervisningen for elevernes læring og trivsel.

Alle udgivelser

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.