Forskning og viden

En længere og mere varieret skoledag - 2015

Rapporten analyserer besvarelser fra lærere/pædagoger fra foråret 2015 om den længere og mere varierede skoledag, herunder ro, brug af Fælles Mål, undervisningsformer, teamsamarbejde og faglig sparring.

Formål

Rapportens formål er at undersøge, hvordan en længere og mere variereret skoledag implementeres, og hvilken effekt den har for elevernes læring og trivsel.

Hovedpointer

Trivsel og faglighed - Der er klart større fokus på faglighed i undervisningen, jo ældre eleverne er, og et større fokus på trivsel, jo yngre eleverne er.

Fysisk aktivitet (motion og bevægelse) - Lærerne i indskolingen anvender i højere grad motion og bevægelse i undervisningen sammenlignet med lærerne i udskolingen. Der er desuden en klar tendens til, at lærerne i indskolingen også har de bedste erfaringer hermed, idet de i højere grad vurderer, at motion i undervisningen bidrager til elevernes læringsparathed.

Ro og klasseledelse - Lærerne i udskolingen oplever en højere grad af ro og klasseledelse sammenlignet med lærerne på mellemtrinnet og i indskolingen.

Undervisningsdifferentiering - Dansklærerne varierer i højere grad undervisningen end matematiklærerne, og der undervisningsdifferentieres i højere grad i indskolingen end på mellemtrinnet og i udskolingen.

Den åbne skole - Dansklærerne inddrager i højere grad end matematiklærerne miljøet uden for skolen som en del af undervisningen. Det gælder både med hensyn til besøg udefra på skolen, elevbesøg uden for skolen og tilrettelæggelse af undervisningen på steder uden for skolen.

It i undervisningen - Dansklærerne anvender hyppigere it i undervisningen end matematiklærerne, og it anvendes generelt hyppigere i undervisningen, jo ældre elever er.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af KORA i 2015.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.