Forskning og danske erfaringer med turboforløb

Turboforløb kan føre til markante faglige fremskridt for elever, der har udfordringer i skolen. Det viser en opsamling af forskning af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og kommunale erfaringer af Epinion.

Formål

Som forberedelse til satspuljeprojektet, der skal integrere turboforløb i folkeskolen, er der gennemført en vidensopsamling bestående af en kortlægning af international viden og en spørgeskemaundersøgelse blandt 75 kommuners skoleforvaltning, samt otte dybdegående casestudier af forskellige modeller af intensive læringsforløb.

Hovedpointer

Forskningen viser, at der generelt ses en positiv effekt af de intensive læringsforløb og kommunernes erfaringer er også at forløbene kan imødekomme faglige udfordringer hos eleverne.

Hvis du som lærer eller skoleleder vil i gang med at planlægge turboforløb på din skole, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

1.Praktisk

 • Erfaringerne viser, at et miljøskifte er en forudsætning for at eleverne rykker sig. Det kan være til et særligt dedikeret lokale på skolen, ungdomsskolen eller et tredje sted.
 • Ressourceforbruget pr. elev varierer i de otte cases fra under 10.000 kr. pr. elev til over 100.000 kr. pr. elev for et 6-årigt forløb.

2. Faglighed og personlige og sociale kompetencer

 • Arbejde med social og personlig udvikling er afgørende for at øge elevers trivsel, selvtillid og faglig udvikling.
 • Selvom hensigten kan være at styrke elevernes faglighed, fokuserer eksisterende turboforløb også på motivation, selvtillid og koncentration.
 • Arbejdet med social og personlig udvikling kan også hjælpe på fastholdelsen af resultaterne, når eleven vender tilbage til normalklassen, hvilket er den primære udfordring med forløbene.

3. Undervisningsmetoder

 • Metoderne brugt i eksisterende turboforløb har mange ligheder med elementer i Folkeskolereformen, nemlig læringsmålstyret undervisning, varieret og anvendelsesorienteret undervisning.
 • Der skal være klare mål og rammer for det ønskede udbytte.
 • Undervisning tilpasset den enkelte elevs behov er væsentligt for at løfte det faglige niveau, skabe øget trivsel og motivation i forhold til skolearbejdet.

Perspektivering

Vidensopsamlingen og casestudierne viser, at turboforløb kan løfte elever markant fagligt på relativt kort tid ved at benytte mange af de redskaber, som Folkeskolereformen introducerede. Et turboforløbshold kan dermed være en forandringsmotor på skolen, hvor forskellige greb om varieret undervisning og bevægelse kan afprøves med færre elever, før det udrulles til normalundervisningen.

Turboforløbet kan afvikles i den understøttende undervisning, hvis de har til formål at understøtte den faglige undervisning og/eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Satspuljepartierne har afsat 20,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve turboforløb målrettet ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse gennem tre afprøvningsrunder i 2016, 2017 og 2018.

Faktaoplysninger

 • Litteraturreviewet af forskningen er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet, mens erfaringsopsamlingen er udført af Epinion.
 • Litteraturreviewet er en bred kortlægning af international og dansk forskning, mens erfaringsopsamlingen bygger på interviews med 75 ud af 98 kommuner.
 • Vidensopsamlingen er særligt tilegnet skoleledere og lærere, der skal planlægge og gennemføre turboforløb på deres skole.
 • Udgivet 2016
Siden er opdateret 25. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.