Ulykkeshåndtering

Førstehjælp kan være med til at redde liv. Ulykkeshåndtering handler om at kunne hjælpe og give førstehjælp ved ulykker på skolens områder og i trafikken.

I hele skoleforløbet skal undervisningen sætte fokus på evnen til at tilkalde hjælp, skabe sikkerhed omkring en ulykke og vurdere hvordan og i hvor høj grad en person er kommet til skade. Evnen til at yde førstehjælp skal også udvikles løbende.

Læs mere om kompetenceområdet trafikal adfærd i Faghæftet for færdselslære
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find konkret inspiration til arbejdet med ulykkeshåndtering her på siden.