Artikel

Inspiration til undervisning i førstehjælp

På denne side findes links til forskellige inspirationsmaterialer til undervisningen i ulykkeshåndtering og førstehjælp gennem hele skoleforløbet.

En den af det obligatoriske emne færdselslære handler om, at eleverne skal kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede situationer. Det fremgår af læseplanen for det obligatoriske emne færdselslære, at:

eleverne i undervisningen arbejder frem mod evnen til at kunne hjælpe og give førstehjælp ved ulykker på skolens områder og i trafikken. Undervisningen skal sætte fokus på, hvordan eleverne kan tilkalde hjælp, skabe sikkerhed omkring en ulykke i trafikken og vurdere, hvordan og i hvor høj grad en person er kommet til skade. Gradvist kan elevernes kompetencer udbygges fra at kunne hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område til på de ældre klassetrin at kunne udøve livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Herunder præsenteres forskellige materialer målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialerne kan give inspiration til undervisningen inden for kompetenceområdet Ulykkeshåndtering.

 

Alarmering

Når der sker en ulykke, er hurtig alarmering livsvigtig. Det er ofte borgerne, der først opdager ulykkerne og slår alarm. Derfor er alle borgere en central del af det samlede beredskab, og eleverne bør kende til brugen af alarmnummeret 1-1-2.

Beredsskabsstyrelsen har udviklet en video, der fortæller, hvornår det er korrekt at ringe til 1-1-2.

Find videoen og læs mere om alarmnummeret 1-1-2 og andre vigtige numre til myndighederne på Beredsskabsstyrelsens hjemmeside

 

Førstehjælp i børnehøjde

Børneulykkesfonden har udarbejdet læringsmaterialet Førstehjælp i børnehøjde. Materialet er bygget op, så eleverne både gennem leg, teori og praktiske opgaver og aktiviteter lærer om førstehjælp.

Materialet er beregnet til indskolingen og kan findes på Børneulykkesfondens hjemmeside

 

Når ulykken er sket

Røde Kors har udviklet undervisningsmaterialet Når ulykken er sket. Materialet har til hensigt at sætte eleverne i stand til at handle i svære situationer og skaffe assistance/råbe om hjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter gennemgås, og der foreslås forskellige aktiviteter.

Materialet er beregnet til indskolingen og kan findes på Røde Kors’ hjemmeside

 

Kan du førstehjælp?

Røde kors har udviklet undervisningsmaterialet Kan du førstehjælp? Formålet med materialet er at sætte eleverne i stand til at handle i svære situationer og skaffe assistance/råbe om hjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter gennemgås, og der gives forslag til konkrete aktiviteter.

Materialet er beregnet til mellemtrinet og kan findes på Røde Kors’ hjemmeside  

 

Kan du hjælpe?

Røde Kors har sammensat materialet Kan du hjælpe? Formålet med materialet er at sætte eleverne i stand til at handle i svære situationer og skaffe assistance/råbe om hjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter gennemgås, og der er forslag til forskellige aktiviteter.

Materialet er beregnet til udskolingen og kan findes på Røde Kors’ hjemmeside  

 

Hjertestarter

Tryg Fonden har udviklet forskellige materialer, der kan bruges til undervisningen i førstehjælp. Materialet omfatter blandt andet videoer, dilemmaspil og en underviserhåndbog, der samler materiale, du som lærer kan anvende til undervisningen i livreddende førstehjælp.

Materialet er beregnet til udskolingen og kan findes på hjertestarter.dk

 

 

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.