Ulykkeshåndtering

Førstehjælp kan være med til at redde liv. Ulykkeshåndtering handler om at kunne hjælpe og give førstehjælp ved ulykker på skolens områder og i trafikken.

I hele skoleforløbet skal undervisningen sætte fokus på evnen til at tilkalde hjælp, skabe sikkerhed omkring en ulykke og vurdere hvordan og i hvor høj grad en person er kommet til skade. Evnen til at yde førstehjælp skal også udvikles løbende.

Læs mere om kompetenceområdet trafikal adfærd i Faghæftet for færdselslære
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find konkret inspiration til arbejdet med ulykkeshåndtering her på siden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.